Περνάει με άριστα όλες τις δοκιμασίες αξιοπιστίας

  • Έλεγχος πίεσης & συστροφής
  • Έλεγχος πρόσκρουσης
  • Έλεγχος δόνησης
  • Έλεγχος πτώσης
  • Έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας
  • Έλεγχος αντίστασης σε σκόνη και νερό
  • Έλεγχος διάρκειας ζωής μπαταρίας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Sending

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ