icon dynamics logo

ICON DYNAMICS | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Στην εταιρεία μας, βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης αλλά και προσπάθεια κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα:
⦁ Ικανοποίηση των πελατών από τα διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες
⦁ συμφωνία με τις νόρμες ασφάλειας και αξιοπιστίας
⦁ μείωση του κόστους και βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της εταιρείας

Για να πετύχουμε τα παραπάνω, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος ως προς ISO 9001/2015, ISO 13485/2016, ISO 14001/2015 και Υ.Α. 1348/2004. Παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για τη λειτουργία της εταιρείας μας.
Καθορίζουμε στόχους Ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά την διάρκεια της ετήσιας Ανασκόπησης από την Διοίκηση.
Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος αποτελεί στόχο και βασική μας δέσμευση.
Βασισμένοι στην εξειδίκευση, εμπειρία, επαγγελματισμό και αυξημένες δυνατότητες των στελεχών της επιχείρησης, αλλά και στην έμπρακτη δέσμευση της διοίκησης για υποστήριξη των πελατών της ως προς την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που παρουσιάζονται και των δικών τους δυνατοτήτων για μεγιστοποίηση της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης, η εταιρεία ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ προσβλέπει:

⦁ στην συστηματική ικανοποίηση όλων της των πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
⦁ στη διατηρησιμότητα αλλά και αύξηση του πελατολογίου της,
⦁ στην περαιτέρω ενίσχυση του καλού της ονόματος στην αγορά
⦁ και τέλος σε μια σταθερή αύξηση του μεριδίου αγοράς της

Ο Προϊστάμενος Διαχείρισης Ποιότητας, τον οποίο έχει ορίσει η Διοίκηση της ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ, έχει την αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να επιβλέπει την υλοποίηση, την λειτουργία και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας και Περιβάλλοντος.

ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των ιατρικών προϊόντων & υπηρεσιών. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας μας έχει ως πρωταρχικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον.
Στόχοι μας είναι:
• Ορθολογική χρήση υγρών αποβλήτων, στερεών αποβλήτων και έλεγχο και μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων από την γενική λειτουργία της εταιρείας
• Ορθολογική χρήση ενεργειακών πόρων, αύξηση της αποδοτικότητας του εξοπλισμού και των μέσων ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πιθανή μελλοντική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• Έλεγχο του Θορύβου που παράγεται από τον εξοπλισμό και τα μέσα
• Έλεγχο του κινδύνου πυρκαγιάς.
• Χρήση εξοπλισμού και μέσων νέας φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας όπου είναι εφικτό

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρεία ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ:
• Έχει υιοθετήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001/2015, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές της επιχείρησης. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων.
• Παρέχει επαρκείς πόρους για την περιβαλλοντική διαχείριση: τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό.
• Καθιερώνει περιβαλλοντικούς στόχους, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα γίνονται συστηματικές μετρήσεις και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι και διεργασίες, ώστε να εξαλείφονται ή να μειώνονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και η συμμόρφωση μας με την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία και τις υποχρεώσεις της αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.

ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ

Με Εκτίμηση

Η Διοίκηση της

ICON DYNAMICS | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ