ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Η εταιρεία Icon Dynamics είναι μία δυναμική και σύγχρονη Ελληνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται, από το 2005, στο τομέα της υψηλής ιατρικής τεχνολογίας, της διαγνωστικής απεικόνισης και της αρχειοθέτησης, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, με καινούργιο ή ανακατασκευασμένο εξοπλισμό σε συνδυασμό με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης υψηλών προδιαγραφών:

Icon Dynamics

Με περισσότερους από 15 εξειδικευμένους Έλληνες μηχανικούς και εμπειρία δεκαετιών στο χώρο της διαγνωστικής απεικόνισης, η Icon Dynamics προμηθεύει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ιατρικά συστήματα σε όλη τη χώρα, σε Διαγνωστικά Κέντρα, Κλινικές, Ιδιωτικά και Δημόσια Νοσοκομεία.

Διαθέτει ολοκληρωμένες αποθήκες ανταλλακτικών και εργαστήριο επισκευών εντός Αττικής για την άμεση κάλυψη των αναγκών τεχνικής υποστήριξης απεικονιστικών συστημάτων πανελλαδικά.
Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις απεικονιστικού εξοπλισμού για διαγνωστικά εργαστήρια.

Παρέχει Turnkey υπηρεσίες από τη μελέτη, το σχεδιασμό και την προετοιμασία χώρων, μέχρι και τη προμήθεια, την εγκατάσταση, την εκπαίδευση και τη συντήρηση των συστημάτων.

Συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους προμηθευτές εξοπλισμού και κέντρα διάθεσης γνήσιων ανταλλακτικών.

Κατά τη διάρκεια επισκευών παρέχεται η δυνατότητα εφεδρικού μηχανήματος (όπως υπερηχοτομογράφοι, ρομποτικά συστήματα διανομής εικόνων, εκτυπωτές κλπ).

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ